ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਅਚਨਚੇਤ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਪ੍ਰਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ 10 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ:

  • ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਹੋ। ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
  • ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਭੋ। 
  • ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
  • ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ।

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
  • ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸੱਚ ਜਾਣੋ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ

ਸਟ੍ਰੀਟ ਡਰੱਗਜ਼ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਡੋਜ਼ ਨਮਕ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਣਿਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਓਪੀਓਇਡ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥ

ਕੋਰੋਨਰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ।

ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ

ਕੋਰੋਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਸੀ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ

ਕੋਰੋਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੋਟ: ‘ਹੋਰ ਜਾਣੋ’ (Learn More) ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕਿੱਟ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਿੱਟ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ

ਐਪ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ

ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਫਾਊਂਡਰੀ

ਫਾਊਂਡਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਮਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ foundrybc.ca ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਲੱਭਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਫ਼ੋਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਟੈਕਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 24/7, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ।

ਈਰੇਜ਼ (erase)

erase = expect respect & a safe education (ਆਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿੱਖਿਆ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। 

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭੋ।

ਸੰਕਟ ਲਾਈਨਾਂ

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾ (Alcohol and Drug Information and Referral Service)

KUU-US ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾ (KUU-US Crisis Response Service)